Đọc sách bất kì trong vài phút

Đọc tóm tắt của những tựa sách phi hư cấu bán chạy nhất thế giới.

Học thông minh và nhanh hơn mỗi ngày

Đọc mỗi ý chính trong 2 phút và toàn bộ tóm tắt trong 20 phút trên ứng dụng di động ở mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp thu tri thức không giới hạn

Thư viện tóm tắt hướng tới 1000+ tựa sách thuộc 17 chủ đề từ kinh doanh cho tới tâm lý được biên soạn bởi những chuyên gia có chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau.